Acte necesare

Dezbateri de Succesiune

Certificat de deces (original si copie)

Certificat de casatorie al sotului supravietuitor

Certificatul de nastere al sotului supravietuitor

Copie de pe buletinul de identitate al sotului supravietuitor

Certificatele de nastere ale copiilor

Copie de pe buletinele de identitate ale mostenitorilor

Certificatele de casatorie ale copiilor, daca este cazul

Actele in original si copie ale apartamentului (imobilului)

Contract de construire, proces verbal de predare primire

Certificatul fiscal de la administratia financiara pentru imobile

Actele in original ale locurilor de concesiune (locuri de veci)

Adeverinta de la Cimitir pentru locul de concesiune

Certificat de actionar

Actele in original ale autoturismului (certificatul de inmatriculare, talonul si cartea masinii)

Certificatul fiscal pentru autoturism

Titlul de proprietate pentru teren

Adeverinta de la Administratia Financiara pentru teren

* Toate actele vor fi atasate in original si copii xerox. * Lista documentelor necesare se adapteaza dupa situatie